top of page

Cia.5s.Compañía de artes escénicas e integración.


Proxecto de formación, investigación e creación a través da danza e oteatro, integrando a persoas sen limitar as súas capacidades físicas ou psíquicas.

INCLUSION SOCIAL A TRAVÉS DAS ARTES ESCÉNICAS EN INTEGRACIÓN

Integra-Acción

Obxectivo xeral

Colaboración, inclusión grupal, respecto intelectual, fomento da creatividade, educación artística e traballo en equipo. Humanizar o grupo, achegar beneficio físico e psicolóxico que, á súa vez, aumenta o grao de recoñecemento persoal e a autoestima.

Cia.5s

Proxectos 

Dirixidos a promover a cohesión e a inclusión social.

Beneficiarios/as

Artistas amateurs ou semiprofesionais das artes escénicas.

Persoas con inquietudes artísticas.

Persoas con discapacidade física, sensorial, psíquica, enfermidade mental suave.

Mulleres con problemas sociais

Terceira idadi.

Migrantes.

Cia-5s
Cia-5s
Cia-5s
Cia-5s
Cia-5s
Cia.5s
Cia-5s
Cia.5s
Cia-5s
Cia-5s
Cia.5s
Cia-5s
Cia.5s
Cia-5s
Cia-5s
"Soños e zapatos"
bottom of page